Koło "Oświeconych" zaprasza!Koło Oświeconych Uniwersytetu Śląskiego serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej Konferencji Studenckich Kół Naukowych: UTILE DULCI. Wiek XVIII (nie tylko) w szkole. Historia - literatura – kultura – sztuka, która odbędzie się 18 maja 2012 roku w Sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, plac Sejmu Śląskiego 1 (V piętro). Początek obrad o godz. 9.00.
Uroczystego otwarcia obrad dokona Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Rafał Molencki.
Konferencja, zgodnie z zamierzeniem organizatorów, będzie się różniła od tradycyjnie pojmowanych dyskursów akademickich. Celem zgłoszonych referatów i przewidywanej dyskusji będzie nie tylko uchwycenie interesujących, niezgłębionych w dotychczasowych badaniach, aspektów szeroko pojętej kultury XVIII stulecia, ale także wskazanie różnych sposobów i metod ich upowszechniania nie tylko w kręgach uczącej się młodzieży.
Po gościnnym wykładzie prof. IBL PAN dr. Hab. Jacka Wójcickiego referaty wygłosi 22 studentów z różnych ośrodków akademickich: Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Refleksje nad kilkoma, wskazanymi w tytule konferencji, kręgami zagadnień będą zmierzały do odpowiedzi na szereg pytań: Jak współcześnie w sposób atrakcyjny przybliżać i odkrywać literaturę, kulturę, teatr, historię i obyczajowość XVIII stulecia? Jakie kręgi zagadnień oświeceniowych mogą być interesujące dla współczesnego odbiorcy? Jak o literaturze i kulturze dawnej mówić w szkołach, by zaciekawić uczniów, skłonić ich do refleksji i twórczych działań?
Pragniemy, by współczesne, odkrywcze interpretacje oraz szeroko dostępne, zróżnicowane w formie przekazu, informacje na temat „wieku świateł”, były dla młodych ludzi, mających naukowe zainteresowania i ambicje nie tylko źródłem inspiracji, ale także autentycznej przyjemności, płynącej z gromadzenia, twórczego opracowania i upowszechniania mało znanych, zapomnianych, a przyciągających uwagę aspektów kultury Oświecenia. 

Komentarze