Premiera W.A.B. - "Dobra pustynia" Doroty Kozińskiej.


Afganistan oczami kobiety przyzwyczajonej do wolności osobistej i równouprawnienia płci.

Zaduma nad życiem Afgańczyków:
ludzi o obyczajach surowych jak klimat, w którym żyją,
surowych jak ziemia, którą próbują skłonić do rodzenia plonów,
surowych jak rządy, którym się podporządkowują.

                                                                                                                                           


DOROTA KOZIŃSKA
Dobra pustynia


premiera 27 czerwca 2012 r.

literatura faktu seria terra incognita
Dorota Kozińska spędziła kilka miesięcy w Afganistanie, gdzie uczyła angielskiego w jednej ze szkół na prowincji. Doświadczenie wolontariatu w jednym z najbardziej nieprzystępnych krajów świata, wyniszczonym wojną i konfliktami wewnętrznymi. Zderzenie ze światem kultury plemiennej to lekcja trudna – początkowo bolesna i upokarzająca – z czasem wzbogacona o życzliwą zadumę nad trudnym życiem Afgańczyków.

Dobra pustynia to napisana powściągliwym, reporterskim stylem historia o tym, że szacunek dla odmienności nie musi wynikać ze zgody i zrozumienia.

Dorota Kozińska jest latynistką, tłumaczką, krytykiem muzycznym i teatralnym. Prowadzi dział teatru muzycznego w „Ruchu Muzycznym”. Wykłada historię muzyki na studiach podyplomowych w Instytucie Badań Literackich PAN. Tłumaczy poezję, beletrystykę, eseistykę i literaturę popularnonaukową. Stale współpracuje z Programem 2 Polskiego Radia, „Tygodnikiem Powszechnym” i „Teatrem”. Dorota Kozińska jest autorką programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz miłośniczką historii i kultur Wschodu, często podróżuje do Azji. Współorganizuje i uczestniczy w działaniach wolontariackich w Polsce i za granicą.

Komentarze