W.A.B.: "Pamiętnik i inne pisma z getta" Janusza Korczaka_ premiera książki

Jeden z najważniejszych polskich pamiętników XX wieku

Pamiętnik i inne pisma z getta
Janusz Korczak

Premiera 8 sierpnia 2012 r.,
autorem posłowia jest profesor Jacek Leociak.

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał.
Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka.
Janusz Korczak

Janusz Korczak jest chyba jednym z najserdeczniejszych mędrców, którzy pokłonili się Dziecku.
ks. Jan Twardowski
Pisanie Pamiętnika Janusz Korczak rozpoczął w maju 1942 roku.
Ostatnia notatka pochodzi z 4 sierpnia. Następnego dnia poszedł ze współpracownikami i z dziećmi na Umschlagplatz,
skąd trafili do Treblinki.

Pamiętnik przedstawia bieżące wydarzenia i refleksje z życia Domu Sierot i warszawskiego getta.
To pierwsze wydanie wzbogacone o inne teksty, m.in. rozmyślania pesachowe, wspomnienia, przypowieści, teksty do gazetki Domu Sierot,
zapiski o Głównym Domu Schronienia, sprawozdania wychowawcze i gospodarcze.

Pamiętnik i inne pisma z getta stanowią nieocenione świadectwo autobiograficzne całego życia ich autora, a szczególnie ostatniego okresu spędzonego za murami. Jedną z fundamentalnych cech wyróżniających wojenne teksty Korczaka jest ich organiczny związek z realiami gettowymi, zakorzenienie w materii zdarzeń dnia codziennego, w szczególe, w drobiazgu, operowanie bliskimi planami i zapisem sytuacji konkretnych czy wręcz trywialnych – a przy tym wszystkim ich wymiar metafizyczny. Wychodzą one bowiem poza granice getta, poza faktograficzny konkret, otwierając perspektywę refleksji nad doświadczeniem Zagłady, nad moralnymi dylematami w sytuacjach granicznych, nad kondycją człowieka stojącego wobec bezprecedensowej miary cierpienia i agresji zła.
(z posłowia Jacka Leociaka)
2012 rokiem Janusza Korczaka

www.wab.com.pl

Komentarze