Bios, Biograf, Biografia... - konferencja: 15-16.05.2013 r.

Żywoty wielkich postaci świata antycznego poprzez wieki stanowiły niewyczerpane źródło inspiracji i były odczytywane wedle paradygmatów, które zmieniały się wraz z tendencjami epok i uwarunkowaniami historycznymi. Sposób, w jaki patrzono na daną postać, niejednokrotnie kształtował się proporcjonalnie do wzrostu wiedzy na jej temat, ale także zmiany metod badawczych pozwoliły na formułowanie nowych hipotez i wyciąganie odmiennych, zaskakujących wniosków. Pragniemy wspólnie przyjrzeć się metamorfozom, jakim ulegała biografia i w jaki sposób zmieniał się wizerunek wielkich postaci świata starożytnego wraz z ponownymi odczytaniami ich życiorysów. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich przedstawicieli różnych dziedzin szeroko pojętej humanistyki, którzy wraz z nami pragnęliby zgłębić ten temat, szukać w nim inspiracji i pouczenia.


Na konferencję zapraszają:
Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego
Polskie Towarzystwo Filologiczne Koło Katowice
Koło Młodych Klasyków Uniwersytetu Śląskiego

PROGRAM KONFERENCJI

DZIEŃ I.

10:00 – 10:10 Otwarcie konferencji

10:10 – 10:30 Dr hab. prof. UŚ Tadeusz Aleksandrowicz: Wprowadzenie

STAROŻYTNI NA PRZESTRZENI EPOK
10:30 – 10:50 Mgr Ewa Kurek (UŚ): Juliusz Cezar w średniowiecznej literaturze angielskiej
10:50 – 11:10 Mgr Monika Mansfeld (UŚ): Sokrates, Platon, Arystoteles. Sylwetki filozofów prezentowane na kartach średniowiecznych komentarzy filozoficznych
11:10 – 11:30 Mgr Maciej Gaździcki (UJ): August - Karol - Bolesław. Wzorzec swetoniański a obraz władcy u Einharda i Anonima zwanego Gallem
11:30 – 11:50 Aleksander Musiał (UW): Aut ille aut iste alexander fuisse opinatur. Postać bohatera tytułowego w Le Roman d’Alexandre autorstwa Aleksandra z Paryża
11:50 – 12:10 Dyskusja

12:10 – 12:25 Przerwa regeneracyjna

12:25 – 12:45 Dr Iwona Słomak (UŚ): Postać Aleksandra Macedońskiego w przestrzeni jezuickiej dydaktyki – rekonesans
12:45 – 13:05 Łukasz Tomanek (UŚ): Neque solum ad id pietatis officium Plato noster ceteros adhortatur. Wokół postaci Platona w twórczości Marsilia Ficina.
13:05 – 13:25 Jadwiga Jęcz (UAM): Cesarz Klaudiusz. Literackie metamorfozy na przestrzeni wieków
13:25 – 13:45 Dyskusja

13:45 – 14:00 Przerwa regeneracyjna

STAROŻYTNI GRECY I BIOGRAFIE
14:00 – 14:20 Mgr Marcin Kurpios (UWr): Znaczenie elementu biograficznego u Tukidydesa na przykładzie ekskursu o Kilonie, Pauzaniaszu i Temistoklesie (I 126, 2-138)
14:20 – 14:40 Paweł Skowroński (UŚ): Cyrus II Wielki w perspektywie Cyropedii Ksenofonta
14:40 – 15:00 Bartłomiej Bednarek (UJ): Kobiety Eurypidesa, Eurypides Arystofanesa
15:00 – 15:20 Mgr Jakub Kuciak (UJ): Biografia Pittakosa z Mityleny autorstwa Diogenesa Laertiosa. Zbiór legend i zmyślonych opowieści czy wartościowe źródło historyczne?
15:20 – 15:40 Dyskusja


DZIEŃ II.

10:00 – 10:20 Prof. zw. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak (UŁ): Biografia, autobiografia, epitafium i autoepitafium w perspektywie genologicznej

OBRAZY Z CZASÓW PRZEŁOMÓW
10:20 – 10:40 Dr Patrycja Matusiak (UŚ): Kartagińczyk, Punijczyk, Fenicjanin? Rozważania wokół obrazu Hannibala
10:40 – 11:00 Mgr Kamil Kopij (UJ): Kiedy Pompejusz Wielki został rzymskim Aleksandrem?
11:00 – 11:20 Mgr Paulina Pietrzyk (UJ): Biografie Cezara autorstwa Swetoniusza i Plutarcha jako źródła dla analizy propagandy w De Bello Gallico
11:20 – 11:40 Mgr Michał Norbert Faszcza (UW): W cieniu Cezara. Tytus Labienus, antyczna biografistyka i nowożytne nurty badawcze
11:40 – 12:00 Kacper Kardas (UŚ): CV na kamieniu? Problem statusu genologicznego Monumentu z Ankary
12:00 – 12:30 Dyskusja

12:30 – 12:45 Przerwa regeneracyjna

CESARZ W OCZACH JEGO WSPÓŁCZESNYCH
12:45 – 13:05 Mgr Anna Magdalena Wołek (UJ): Cesarz Klaudiusz w oczach biografów, historyków i wybitnych postaci swojej epoki.
13:05 – 13:25 Mgr Przemysław Chudzik (UMK): Rola i znaczenie anegdot w antycznej biografii politycznej na przykładzie Żywotów Cezarów Swetoniusza
13:25 – 13:45 Dr Adrian Szopa (UP): Elementy biograficzne w twórczości panegirycznej Flawiusza Merobaudesa
13:45 – 14:05 Dyskusja

14:05 – 14:20 Przerwa regeneracyjna

WYBRAŃCY BOGÓW
14:20 – 14:40 Mgr Joanna Szwed-Kostecka (UJ): Kocham wszystkich świętych, najbardziej jednak Pawła. Żywot św. Pawła w pismach św. Jana Chryzostoma
14:40 – 15:00 Mgr Damian Kalitan (UJ): Antybiografia Aleksandra z Abonuteichos
15:00 – 15:20 Mgr Romuald Żurek (UŚ): Orygenes. Dlaczego nie święty?
15:20 – 15:40 Adam Marcisz (UŚ): Konstantyn Wielki – nie taki święty jak go piszą
15:40 – 16:00 Dyskusja


16:00 Zakończenie konferencji

Obrady toczyć się będą w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach przy placu Sejmu Śląskiego 1. Sala znajduje się na piątym piętrze budynku.


Komentarze