Nagroda "KLIO" 2012 dla Małgorzaty Szpakowskiej, autorki książki "WIADOMOŚCI LITERACKIE prawie dla wszystkich"

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Nagroda „KLIO” 2012 w kategorii autorskiej (nagroda III stopnia)
została przyznana
Małgorzacie Szpakowskiej
za książkę Wiadomości Literackie” prawie dla wszystkich.


Książka Małgorzaty Szpakowskiej to monografia „Wiadomości Literackich”, ukazujących się w latach 1924 –1939. Autorka analizuje zawartość kolejnych numerów pisma według klucza tematycznego, uzupełniając swój wywód materiałami z innych źródeł – wspomnień, listów oraz opracowań naukowych.

Rozważania Małgorzaty Szpakowskiej mają charakter autorski, czasem na granicy subiektywizmu, zachwycają ostrością widzenia i erudycją. Jest to szczególnie cenne, gdy mowa o silnym ośrodku intelektualnym i kulturalnym – „Wiadomości” wydają się jednym z najbardziej znaczących głosów w ideowym chaosie międzywojnia. Szpakowska pokazuje, jak samozwańczy heretyk na ambonie Słonimski, zaciekły reformator Boy i domniemany anarchista Tuwim odpierają oskarżenia o szarganie narodowych świętości, bezbożność, pornografię i grafomanię. Lektura tej książki uświadamia, że twórcy pisma, nigdy nie dając umrzeć nadziei na nowoczesność, chcieli być i byli reformatorami swojej ojczyzny.

Porozumienie Wydawców Książki Historycznej każdego roku wyróżnia wkład polskich autorów w popularyzację historii oraz docenia wydawców literatury historycznej, przyznając Nagrodę „KLIO”. Nagroda przyznawana jest przez niezależne Jury w kilku kategoriach.

Więcej informacji o autorce, książce i Nagrodzie „KLIO” na stronie: www.wab.com.pl/?showNewsPlus=1446&f=w

§   

Zapraszamy na dyskusję

NOWOCZEŚNI? wokół książki Małgorzaty Szpakowskiej "Wiadomości Literackie" prawie dla wszystkich.
W dyskusji wezmą udział: Agata Bielik-Robson, Dariusz Gawin, Iwona Kurz, Piotr Laskowski, Andrzej Mencwel oraz Małgorzata Szpakowska.
Spotkanie odbędzie się: 7 grudnia (piątek), godz. 17.00, Instytut Kultury Polskiej UW, sala nr 5, Krakowskie Przedmieście 26/28, Uniwersytet Warszawski.

Komentarze